Odměnu za poskytování právních služeb ve většině případů určujeme na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž přistupujeme ke každému klientovi individuálně a zohledňuje finanční možnosti a potřeby konkrétního klienta. Odměna může být sjednaná jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

Pokud bude odměna sjednána jako mimosmluvní, pak se při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).