• řešení pracovně právních problémů jako je vznik, změna a ukončení pracovního poměru
  • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • vypracování dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
  • právní poradenství a zastupování ve sporech o náhradu škody mění