• kompletní právní zastoupení a služby při řešení problémů spojených s rozvodem manželství včetně sepisu smluv
  • vypořádání společného jmění manželů, práv a povinností k nezletilým dětem
  • majetkové vztahy mezi manžely (zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem)
  • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
  • zvýšení/snížení vyživovací povinnosti rodiče k nezletilým dětem, úprava vyživovací povinnosti mezi manžely a rozvedenými manžely
  • žaloby na určení či popření otcovství