• zastupování před správními orgány včetně kompletního sepisu opravných prostředků
  • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
  • sepis žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
  • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, řešení otázky azylu
  • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn