• obhajoba v trestním řízení
  • zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • obhajoba ex offo/ustanovený obhájce
  • trestná činnost mladistvých
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání)