• komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva
  • zastupování v občanskoprávních sporech
  • dědické řízení
  • vymáhání pohledávek
  • právní vztahy k nemovitostem (právní poradenství a příprava dokumentace v oblasti pronájmu, prodeje a koupě všech typů nemovitostí, zastoupení v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem, problematika věcných i závazkových práv k nemovitostem)
  • správa a vymáhání pohledávek (příprava vzorové smluvní dokumentace, návrh řešení a efektivní správy pohledávek po splatnosti, soudní vymáhání pohledávek, včetně exekučního řízení)
  • právní rozbory a stanoviska