• advokátní úschovy
  • prohlášení o ověření pravosti podpisu na listině sepsané i nesepsané advokátem
  • zajištění znaleckých posudků