• právní poradenství v oblasti zákona o obchodních korporacích
  • zakládání, změny a likvidace obchodních korporací včetně zastoupení ve věcech obchodního rejstříku
  • právní rozbory a stanoviska